Agnijos Koreniukės grafikos paroda "Kas ten?"

Vasario 17 d. – kovo 6 d. Rusų kultūros centre (Išganytojo g. 2) vyks Agnijos Koreniukės personalinė garafikos darbų paroda „Kas ten?“. Parodos atidarymas įvyks vasario 17 d. 18.00 val. 

Parodoje pristatomi Agnijos Koreniukės grafikos darbai, surinkti iš šešių metų kūrybos laikotarpio, tačiau didžioji jų dalis sukurta neseniai.

Autorės meninių ieškojimų tema – sociumo refleksijos, socialinė kronika. Vaizduojamos emocijos, kūno kalba, tarpusavio komunikacijos ypatumai. Darbo įrankis  – linija, kuria stengiamasi  pabrėžti formos kodą, sukurti įtampos paviršių, impulsą.  Siužetai - fizinis žmonių susitelkimas, sąveika, skirtingi veiksmai ir motyvai. Autorė klausia „Kas mus vienija?“ ir „Kodėl tampame vieniši?“ 

Kas ten?“ – klausimas, kylantis stebint žmones, žiūrint į uždengtą langą, regint smurtą, išgirstant skambutį į duris. Autorei įdomu, ko paklaus parodos lankytojai...

Nors pristatomų darbų technika panaši (tušas, plunksna, linijinė kompozicija), prieigos prie siužetų skiriasi.  Ekspozicijos koncepcija nėra atsitiktinė, ji apgalvotai suskirstyta į kelis segmentus: saveika, laiko linkis, kambariai, nerangumas.

16700655_786226014876188_6388476286980856837_o.jpg

2017 vasario 13 d.