Plenero "Šviesa - Tiesa" dalyvių paroda

"Kudirkos Naumiestyje aštuntus metus iš eilės įvyko šviesos ir tiesos paieškos. Plenero pavadinimas pasiskolintas iš Lietuvos himno, parašyto V. Kudirkos. O plenero dvasiai savitumo priduoda minėto miestelio ribinė istorinė, geografinė padėtis. Išsidėstęs Šešupės ir Širvintos santakoje, prie pat Kaliningrado srities sienos, miestelis atrodytų ramus ir net apsnūdęs, kuriame laidotuvių daugiau nei vestuvių...

Plenero uždaviniai pasirėmus Lietuvos himno žodžiais visada buvo švietėjiški. Atnešti į uždarą provincijos gyvenimą meniškos dvasios ir priešintis meno gyvenimo reiškinių formalizavimui. Realybėje tai-niūniuojami provincijos ritmai, atitinkamos ir meninės refleksijos. Klausimas kokią žinią norėtume perduoti visiems žiūrovams iš šio plenero?"

                 šviesa tiesa plakatas 3 50.jpg