RKC - Kultūrinis žingsnis

Data: 2015-04-18
Laikas: 17:30

Vakaras, skirtas V. Šukšino kūrybai


“Kultūrinis žingsnis” – tai platus paskaitų ciklas (vakarais) apie kultūrą, susiejantis literatūros, dailės, teatro, filosofijos, mados temas bei viską, kas apima tiek vidinės, tiek išorinės kultūros sąvoką. Ciklo uždavinys – supažindinti klausytojus su įvairiomis kultūros temomis bei sritimis, plėsti akiratį, skatinti nuolatinį tobulinimąsi, išmokyti panaudoti gautas žinias kasdieniame gyvenime.

Vienas pagrindinių paskaitos-susitikimo elementų – aptarimas, kuris padeda ugdytis kalbos bei dialogo įgūdžius, taip pat moko atidžiai išklausyti pokalbio dalyvį bei palyginti skirtingas nuomones (įžvalgas) ar požiūrius apie tą patį objektą, pasisakymą, veiksmą.

Kartais paskaitos pabaigoje aktyviausiam klausytojui įteikiama knyga tos paskaitos tema.

Vieta: Paskaitos vyksta du kartus per mėnesį RKC galerijoje.
Laikas: Nuo 17.30 iki 19.30 val.
Kaina: 1-2 Eur